«hitter» мобильді музыкалық қосымшасы Пайдаланушысының құпиялылық саясаты


«КаР-Тел» ЖШС (бұдан әрі — «Оператор») пайдаланушылық деректердің құпиялылығын сақтаудың маңыздылығын сезіне отырып, осы «hitter» мобильді музыкалық қосымшасы Пайдаланушысының құпиялылық саясатын (бұдан әрі – "Саясат") әзірледі.

Осы саясатта бас әріппен пайдаланылатын терминдер «hitter» мобильді музыкалық қосымшасының (бұдан әрі – "Қосымша") Пайдаланушылық келісіммен (бұдан әрі – "Пайдаланушылық келісім") белгіленген терминдерге сәйкес келеді.

Оператор туралы ақпарат
«КаР-Тел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 980540000397, мекенжайы Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Қ. Жалайыри көшесі, 2-үй, телефоны: 8(727)350 06 06, сайты: www.hitter.kz, электрондық пошта мекенжайы: support@hitter.kz.

Жалпы ережелер
Саясатта біз келісім алу тәсілдерін, жиналатын деректердің тізбесін, оларды жинау және өңдеу мақсаттарын, Оператор мен Пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ деректеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қолданылатын іс-шараларымыздың тізбесін ашып көрсетеміз.
Саясат Пайдаланушылар деректерінің құпиялылығын қамтамасыз ету бойынша Оператор қызметінің негіздерін декларациялайтын жалпыға қолжетімді құжат болып табылады. Саясат www.hitter.kz сайтында танысу үшін қолжетімді.
Пайдаланушылар ұсынатын деректер құпиялы ақпарат болып табылады. Біз ақпараттық қауіпсіздік бойынша ішкі ережелер әзірлеп, оларды үнемі өзектілеп тұрамыз және қызметкерлеріміздің осы ережелерді тиісті түрде сақтауын бақылаймыз. Оператордың әр жұмыскері құпиялы ақпаратты таратпау туралы міндеттемесіне қол қояды, құпия ақпаратқа қолжетімділік оған өзінің функционалдық міндеттемелерін атқару үшін қажет.
Осы Саясат Пайдаланушылардың үшінші тұлғалардың ақпараттық ресурстарына біздің байланыс желілерімізді пайдалану арқылы беретін ақпаратқа таралмайды. Үшінші тұлғалардың ақпараттық ресурстары өзінің жеке құпиялылық саясаты болуы мүмкін. Оператор Пайдаланушылардың Оператор қызметтерін пайдалана отырып, үшінші тұлғалар жіберген қажетсіз қысқа мәтіндік немесе өзге хабарламаларын алғаны үшін жауапты болмайды. Үшінші тұлғалардың ақпараттық ресурстарын пайдаланар алдында және оларға сіздің ақпаратыңызды бермес бұрын, біз осы ресурстардың құпиялық саясатын мұқият зерттеп алуыңызды және өзіңіздің жеке деректеріңізді таратыңызға аса жоғары сақтықпен қарауыңызға кеңес береміз.
Пайдаланушылық деректерді жинау мен өңдеуге
келісім алу
Біз пайдаланушылық деректерді Пайдаланушыларымыздың келісімімен ғана жинаймыз және өңдейміз. Біз Пайдаланушыны мына сілтеме бойынша: www.hitter.kz орналастырылған, осындай Пайдаланушылық келісім талаптарына сәйкес қосу арқылы келісімін аламыз.

Жиналатын пайдаланушылық деректердің тізбесі
Оператордың Қызмет көрсету мен Қосымшаны пайдалануға жиналатын пайдаланушылық деректердің тізбесі, мыналарды қамтиды:
-абонентік нөмір.
Пайдаланушылар пайдаланушылық деректерді оның Қызметті көрсеткен кезде және Қосымшаны пайдаланған процесте ұсынған жағдайда, аталған Саясат басқа да пайдаланушылық деректерге таралады. Мысалы, Оператордың анықтамалық қызметке электрондық пошта арқылы жүгінген кезде.

Пайдаланушы Оператордан бар пайдаланушылық деректердің, мақсаттардың, дереккөздердің тізбесін, оларды жинау мен өңдеу тәсілдерінің, оларды өңдеу мен сақтау мерзімдерін қамтитын ақпаратты сұрата алады. Сұрату жазбаша немесе электрондық түрде өтінім беру арқылы жүзеге асырылады.

Пайдаланушылық деректерді жинау және өңдеу мақсаттары
Біз Қызметті көрсету және Қосымшаны пайдалану, ұсынылатын Қызмет пен Қосымшаның сапасын жақсарту, маркетингтік іс-шаралар жүргізу, жаңа өнімдер мен қызметтерді әзірлеу және ұсыну, Пайдаланушыларды көрсетілетін Қызметтің және Қосымшаны пайдалану шарттарының өзгеруі туралы хабардар ету, Пайдаланушылар мен Операторды Қызмет пен Қосымшаны пайдаланумен байланысты алаяқтық әрекеттерден қорғау, мемлекеттік органдарға фискалдық есептілікті ұсыну, сондай-ақ Пайдаланушылардың конкурстар мен жарнамалық науқандарға қатысуы мақсатында пайдаланушылық деректерді жинаймыз және өңдейміз.

Пайдаланушылық деректерді жинауға және өңдеуге берген келісімді кері қайтарып алуы
Пайдаланушы Операторға берген пайдаланушылық деректерді жинау мен өңдеуге берген өз келісімін кері қайтарып алуы мүмкін. Алайда, бізге Қызмет көрсету және Қосымшаға қол жеткізуді ұсыну үшін пайдаланушылық деректер қажет екенін ескеру қажет. Бұл жағдайда Пайдаланушының келісімін кері қайтарып алу Қызмет көрсетуді және Қосымшаға қол жеткізуге тоқтатуына әкеп соғады.
Келісімді кері қайтарып алу үшін Операторға жазбаша немесе электрондық түрде өтініш беру қажет.
Оператор алдындағы міндеттеме немесе өзге заңнамалық шектеулерді орындамау болған жағдайдаПайдаланушылық деректерді жинау мен өңдеуге берген келісімді кері қайтарып алу мүмкін болмайды.

Пайдаланушылық деректерді сақтау мерзімдері
Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге көзделмесе, біз пайдаланушылық деректерді жинау мен өңдеу мақсаттарына қол жету үшін қажетті уақыт ішінде оларды сақтаймыз.

Пайдаланушылық деректерді қорғау бойынша Оператордың шаралары
Пайдаланушылық деректерге қолжеткізу өз функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті Оператор жұмыскерлеріне ғана беріледі.
Біздің барлық жұмыскерлеріміз құпиял ақпаратты таратпау туралы міндеттемесіне қол қояды, сондай-ақ Пайдаланушылардың деректерін қорғау бойынша талаптарын бұзған жағдайда туындайтын жауапкершілік туралы ескертілді.

Пайдаланушылық деректерді үшінші тұлғаларға беру
Пайдаланушылық деректерді жинау және өңдеу мақсаттарын жүзеге асыру үшін біз пайдалнушылық деректерді серіктестерімізге беруіміз мүмкін. Пайдаланушылық деректерді серіктестерге беру берілетін пайдаланушылық деректердердің заңдылығы мен құпиялылығы қағидаларына негізделеді. Әр серіктеспен Пайдаланушылардың деректерін және өзге құпия ақпаратты таратпау туралы шарт жасалады. Серіктеспен жасалатын шартта біз Пайдаланушылардың келісімінсіз немесе өзге заңнамалық негіздің болмауымен пайдаланушылық деректерінің таралуына жол бермеу талаптарын көздейміз.

Пайдаланушылық деректерді трансшекаралық беру
Пайдаланушылық деректерді трансшекаралық беру ұйғарылмайды.

Пайдаланушылық деректердің жалпыға қолжетімді көздерде таралуы
Пайдаланушылық деректердің жалпыға қолжетімді көздерде таралуы ұйғарылмайды.

Пайдаланушылық деректерді кеңейту және
профильдеу
Сіздің пайдаланушылық деректеріңіз қосымша ақпаратты сұрату немесе ашық дереккөздерден ақпарат алу арқылы бізбен толықтырылуы немесе нақтылануы мүмкін.
Пайдаланушылық деректерді кеңейту және профильдеу осы Саясатта көрсетілген оларды жинау мен өңдеу мақсаттарында ғана жүргізіледі және Пайдаланушылар үшін қызықты әрі тиімді ұсыныстарды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Саясаттың өзгертілуі
Оператор осы Саясатқа өзгертулерді енгізу құқығын өзіне қалдырады. Егер Саясаттың жаңа редакциясымен көзделмесе, Саясаттың жаңа редакциясы, оны Оператор сайтында орналастырған сәттен бастап өз күшіне енеді.


Политика конфиденциальности Пользователя Мобильного музыкального приложения «hitter»


ТОО «КаР-Тел» (далее – «Оператор»), осознавая важность сохранения конфиденциальности пользовательских данных, разработало настоящую Политику конфиденциальности Пользователя Мобильного музыкального приложения «hitter» (далее – «Политика»).


Термины, используемые в настоящей Политике с заглавной буквы, соответствуют терминам, установленным Пользовательским соглашением (далее – Пользовательское соглашение) Мобильного музыкального приложения «hitter» (далее – Приложение).

Информация об Операторе
Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел», БИН 980540000397, адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. К. Жалайыри, дом 2, телефон: 8(727)350 06 06, сайт: www.hitter.kz, адрес электронной почты: support@hitter.kz.

Общие положения
В Политике мы раскрываем способы получения согласия, перечень собираемых данных, цели их сбора и обработки, права и обязанности Оператора и Пользователей, а также перечень мер, принимаемых нами в целях обеспечения безопасности данных.
Политика является общедоступным документом, декларирующим основы деятельности Оператора по обеспечению конфиденциальности данных Пользователей. Политика доступна для ознакомления на сайте www.hitter.kz.
Передаваемые Пользователями данные являются конфиденциальной информацией. Мы разработали и постоянно актуализируем внутренние правила по информационной безопасности и контролируем надлежащее соблюдение нашими работниками этих правил. Каждый работник Оператора подписывает обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, доступ к которой ему необходим для выполнения своих функциональных обязанностей.
Настоящая Политика не распространяется на информацию, передаваемую Пользователями на информационные ресурсы третьих лиц посредством использования наших сетей связи. Информационные ресурсы третьих лиц могут иметь свою собственную политику конфиденциальности. Оператор не несет ответственности за получение Пользователями нежелательных коротких текстовых или иных сообщений, отправленных третьими лицами с использованием услуг Оператора. Перед началом использования информационных ресурсов третьих лиц и передачей им вашей информации мы настоятельно рекомендуем внимательно изучать политики конфиденциальности этих ресурсов и с предельной осторожностью относиться к распространению своих персональных данных.

Получение согласия на сбор и обработку пользовательских данных
Мы собираем и обрабатываем пользовательские данные исключительно с согласия Пользователей. Мы получаем согласие путем присоединения Пользователя к Пользовательскому соглашению, размещенному по ссылке: www.hitter.kz, в соответствии с условиями такого Пользовательского соглашения.

Перечень собираемых пользовательских данных
Перечень пользовательских данных, собираемых Оператором для предоставления Услуги и использования Приложения, включает:
- абонентский номер.
Данная Политика распространяется и на другие пользовательские данные, в случае если Пользователи предоставляют их Оператору в процессе оказания им Услуги и использования Приложения. Например, при обращении к справочной службе Оператора по электронной почте.

Пользователь может запросить у Оператора информацию, содержащую перечень имеющихся пользовательских данных, цели, источники, способы сбора и обработки пользовательских данных, сроки их обработки и хранения. Запрос осуществляется путем подачи обращения в письменном или электронном виде.

Цели сбора и обработки пользовательских данных
Мы собираем и обрабатываем пользовательские данные в целях предоставления Услуги и использования Приложения, улучшения качества предоставляемой Услуги и Приложения, проведения маркетинговых активностей, разработки и предложения новых продуктов и услуг, информирования Пользователей об изменении условий предоставляемой Услуги и использования Приложения, защиты Пользователей и Оператора от мошеннических действий, связанных с использованием Услуги и Приложения, предоставления фискальной отчетности государственным органам, а также участия Пользователей в конкурсах и рекламных кампаниях.

Отзыв согласия на сбор и обработку пользовательских данных
Пользователь может отозвать свое согласие на сбор и обработку пользовательских данных, переданных Оператору. Однако нужно учитывать, что для оказания нами Услуги и предоставления доступа к Приложению, нам необходимы пользовательские данные. Отзыв согласия Пользователя в данном случае влечет прекращение предоставления Услуги и доступа к Приложению.
Для отзыва согласия необходимо обратиться к Оператору путем подачи обращения в письменном или электронном виде.

Согласие на сбор и обработку пользовательских данных не может быть отозвано в случаях наличия неисполненного обязательства перед Оператором или иных законодательных ограничений.

Сроки хранения пользовательских данных
Мы храним пользовательские данные в течение времени, необходимого для достижения целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Меры, принимаемые Оператором по защите пользовательских данных
Доступ к пользовательским данным предоставляется только тем работникам Оператора, которым эти данные необходимы для исполнения своих функциональных обязанностей.
Все наши работники подписывают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, а также предупреждены об ответственности, возникающей в случае нарушения требований по защите данных Пользователей.

Передача пользовательских данных третьим лицам
Для осуществления целей сбора и обработки пользовательских данных мы можем передавать пользовательские данные нашим партнерам. Передача пользовательских данных партнерам основывается на принципах законности и конфиденциальности передаваемых пользовательских данных. С каждым партнером заключается договор о неразглашении данных Пользователей и другой конфиденциальной информации. В договоре с партнером мы предусматриваем требования по недопущению распространения пользовательских данных без согласия Пользователей или наличия иного законодательного основания.

Трансграничная передача пользовательских данных
Трансграничная передача пользовательских данных не предполагается.

Распространение пользовательских данных в общедоступных источниках
Распространение пользовательских данных в общедоступных источниках не предполагается.

Обогащение и профилирование пользовательских данных
Ваши пользовательские данные могут дополняться или уточняться нами путем запроса дополнительной информации или получения информации из открытых источников.
Обогащение и профилирование пользовательских данных проводятся исключительно в целях их сбора и обработки, указанных в настоящей Политике и позволят нам разрабатывать интересные и выгодные предложения для Пользователей.

Изменение Политики
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора, если иное не будет предусмотрено новой редакцией Политики.

Редакция от 22.02.2022г